Om Handelingen 2:42 te praktiseren proberen wij zoveel mogelijk de huisgemeenten die binnen het geheel van de Schaapskooi functioneren te ondersteunen en op te bouwen. Als Schaapskooi hebben we een aantal gezamenlijke activiteiten waaronder bidstonden en de zondagse eredienst. Zo willen we dat beide vormen van gemeente zijn elkaar ondersteunen en versterken.

U kunt kennismaken met onze gemeente door contact met ons op te nemen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, dan willen wij die graag beantwoorden.

Op donderdagavond komen we samen in de huizen. Op maandagavond hebben we bidstond voor herleving.

De leiding van de gemeente bestaat uit:

Dennis Koemans, Albert Nelemans en Pieter den Dekker (oudsten) en Henk van de Minkelis en Hendrik de Jong (diakenen).

 

De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.

— Psalm 145 vers 3

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

— 1 Johannes 4 vers 19

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

— Lukas 19 vers 10

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

— Handelingen 2 vers 42
Gevangenenzorg NederlandGevangenenzorg Nederland

Verbinden, helpen en betrekken. Gevangenzorg Nederland gelooft in herstel en wil begeleiden naar een hoopvolle toekomst.

Meer informatie
City BiblesCity Bibles

Het verspreiden van Gods Woord en het toegankelijk maken in elke beschikbare taal voor elke inwoner van Europa en wereldwijd

Meer informatie
Christenen voor IsraëlChristenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël maakt christenen bewust van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld.

Meer informatie
Open DoorsOpen Doors

Open Doors steunt vervolgde christenen. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar gesloten landen.

Meer informatie
Stichting GaveStichting Gave

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland.

Meer informatie
Israël en de BijbelIsraël en de Bijbel

De Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joodse profeten en apostelen. Israël en de Bijbel wil de Bijbel teruggeven.

Meer informatie
Mission Aviation FellowshipMission Aviation Fellowship

Niemand mag onbereikbaar zijn. MAF maakt mensen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.

Meer informatie
NGW evangelisatie

Vanuit onze gemeente is Henrieke van der Knijff uitgezonden voor alfabetiseringswerk in Cambodja.

Meer informatie
The FoundationThe Foundation

The Foundation is een internationale christelijke school voor basis- en voortgezet onderwijs.

Meer informatie
Trans World RadioTrans World Radio

Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Zij zenden uit in ruim 230 talen.

Meer informatie
Schreeuw om levenSchreeuw om leven

Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie. Er is Hulp is hun hulpverleningsafdeling.

Meer informatie
Ethnos 360Ethnos 360

Ethnos 360 is een internationale christelijke zendingsorganisatie met ruim 3.000 zendelingen wereldwijd.

Meer informatie

Locatie samenkomsten

Samenkomsten elke zondag om 10:00 uur. Adres: Rembrandtstraat 27A, 3372 XM Hardinxveld-Giessendam. U bent van harte welkom om een dienst bij te wonen. Voor kinderen van 0-5 jaar is er een crèche.

Giften zijn welkom op NL70 RABO 0129 3319 02 t.n.v. Stichting de Schaapskooi. Zie voor informatie over ons beleid en verantwoording dit document.